خرید اسکنر اثر انگشت

اسکنر اثر انگشت ایرانی

اسکنر اثر انگشت ایرانی بخریم؟

اسکنر اثر انگشت ایرانی ۳۰۰+Combo مشخصات منحصر به فرد دارد که این خصوصیات موجب شده چیزی کمتر از دستگاه اسکنر اثر انگشت suprema نداشته باشد.مثلا می توان از یک اسکنر اثر انگشت بدون در دست داشتن کارت شناسایی از آن برای شناسایی فرد در مکان های حساس و غیر حساس استفاده کرد. قیمت اسکنر اثر […]

بیشتر بخوانید